คำย่อ อักษรย่อ


  สทก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สทก.ใบรับรองสิทธิทำกิน -