คำย่อ อักษรย่อ


  สต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สต.สตางค์ -