คำย่อ อักษรย่อ


  สต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สต.สตางค์ -