คำย่อ อักษรย่อ


  สจร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สจร.สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก -