คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ค.ส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ค.ส.ส่งความสุขปีใหม่ -