คำย่อ อักษรย่อ


  ปว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปว.ประกาศคณะปฏิวัติ -