คำย่อ อักษรย่อ


  สกศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สกศ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (เดิมชื่อ สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ) มีหน้าที่สำคัญในงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ