คำย่อ อักษรย่อ


  ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.วันเสาร์, คำสรรพนาม -