คำย่อ อักษรย่อ


  ส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.วันเสาร์, คำสรรพนาม -