คำย่อ อักษรย่อ


  ศอพป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศอพป.ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง -