คำย่อ อักษรย่อ


  ศส.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศส.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต -