คำย่อ อักษรย่อ


  ศปช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศปช.ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ -