คำย่อ อักษรย่อ


  ศ.ป.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศ.ป.ก.ศูนย์ปฏิบัติการ -