คำย่อ อักษรย่อ


  ศชช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศชช.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย -