คำย่อ อักษรย่อ


  ศก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศก.กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร -