คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ล. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ล.ปัจฉิมลิขิต -