คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ล.ปัจฉิมลิขิต -