คำย่อ อักษรย่อ


  ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศ.ศาสตราจารย์, วันศุกร์ -