คำย่อ อักษรย่อ


  วว. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย -