คำย่อ อักษรย่อ


  วว ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ววกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง) -