คำย่อ อักษรย่อ


  ว.ป.ถ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.ป.ถ.วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น -