คำย่อ อักษรย่อ


  วทพ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วทพกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง) -