คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ป.ช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ป.ช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ -