คำย่อ อักษรย่อ


  วท ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -