คำย่อ อักษรย่อ


  วช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -