คำย่อ อักษรย่อ


  วค., ว.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วค., ว.ค.วิทยาลัยครู -