คำย่อ อักษรย่อ


  ว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.วา, วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์ -