คำย่อ อักษรย่อ


  ลบ.ซม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ลบ.ซม.ลูกบาศก์เซนติเมตร -