คำย่อ อักษรย่อ


  ล.ญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ -