คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ธ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ธ.เปรียญธรรม -