คำย่อ อักษรย่อ


  ล. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ล.ลิตร -