คำย่อ อักษรย่อ


  ล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ล.ลิตร -