คำย่อ อักษรย่อ


  ป.กศ.สูง ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง -