คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ย.ส.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ย.ส.ท.ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ -