คำย่อ อักษรย่อ


  รมน. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รมน.รักษาความมั่นคงภายใน -