คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ง. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ง.โรงงาน -