คำย่อ อักษรย่อ


  ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.รัชกาล -