คำย่อ อักษรย่อ


  ยศ.ทอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ยศ.ทอ.กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ -