คำย่อ อักษรย่อ


  ยศ.ทร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ยศ.ทร.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ -