คำย่อ อักษรย่อ


  ยศ.ทบ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ยศ.ทบ.กรมยุทธศึกษาทหารบก -