คำย่อ อักษรย่อ


  บมจ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บมจ.บริษัท จำกัด (มหาชน) -