คำย่อ อักษรย่อ


  กกต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้ง -