คำย่อ อักษรย่อ


  เม.ย. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
เม.ย.เมษายน -