คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ศ.มหาศักราช -