คำย่อ อักษรย่อ


  บบส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บบส.บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน -