คำย่อ อักษรย่อ


  มท1 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มท1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -