คำย่อ อักษรย่อ


  ม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน -