คำย่อ อักษรย่อ


  บช.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.ภ.กองบัญชาการตำรวจภูธร -