คำย่อ อักษรย่อ


  ภกญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภกญ.เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.) -