คำย่อ อักษรย่อ


  ภ.ง.ด.91 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภ.ง.ด.91แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -