คำย่อ อักษรย่อ


  ภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภ.ภาพยนตร์, ภาค -