คำย่อ อักษรย่อ


  พว. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พว.สำนักพระราชวัง -