คำย่อ อักษรย่อ


  พว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พว.สำนักพระราชวัง -