คำย่อ อักษรย่อ


  บช.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.ก.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง -