คำย่อ อักษรย่อ


  บจก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บจก.บริษัทจำกัด -